นางสาวตองทิพย์ ปิณจีเสคิกุล

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ - สกุล (ไทย) นางสาวตองทิพย์ ปิณจีเสคิกุล
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) Ms.Tongtip Pingeesakikul

ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 022193600 ต่อ 5045
อีเมล tongtip_p@amlo.go.th