ร.ต.อ.เกียรติศักดิ์ เมืองสมบัติ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ - สกุล (ไทย) ร.ต.อ.เกียรติศักดิ์ เมืองสมบัติ
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) Pol.Capt.Kiatisak Muangsombat

ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 02 219 3600 ต่อ 5073
อีเมล kiatisak_m@amlo.go.th