พ.ต.ท.จักร จุลกะรัตน์

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ - สกุล (ไทย) พ.ต.ท.จักร จุลกะรัตน์
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) Pol. Lt. Col.Chak Chulkarat

ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 022193600 ต่อ 5073
อีเมล chak_c@amlo.go.th